Een huis selecteren en vooronderzoek plegen

Bezoeken is noodzaak
Let op mogelijke bronnen van overlast
De juiste vragen stellen aan de juiste personen
Neem een objectieve, nuchtere partner mee

Bouwkundig onderzoek
Nieuwbouwprojecten begeleiden
Betaal niet te veel en te vroeg
Blijf zakelijk en houdt het hoofd koel

Selecteren
Er staan veel huizen te koop in Frankrijk. Het ene lijkt nog aantrekkelijker dan het ander. Als u een aantal mooie huizen hebt gevonden, slaat allicht enige onrust toe. U wilt een buitenkans niet mislopen dus hebt u het gevoel dat u snel naar Frankrijk moet gaan om zo veel mogelijk huizen te bezichtigen. Dit is echter niet terecht. De 'doorloopsnelheid' van de meeste huizen is maanden. Het zou wel erg toevallig zijn als het door u begeerde huis nét verkocht zou zijn. Natuurlijk, het kan gebeuren. Maar bedenk dan dat er nog duizenden andere huizen te koop staan, waar zeker iets van uw gading tussen zit. Hoe dan ook is haast een slechte raadgever.

Bezoeken is noodzaak
Een goede voorselectie op afstand is erg lastig, want de verkoper zal alleen de sterke punten van zijn huis naar voren brengen. Zijn er ook negatieve aspecten? En zo ja, vormen deze een struikelblok, of zijn ze niet of nauwelijks een probleem? Moeilijk te zeggen als u de nadelen van een individueel huis niet kent. Die ontdekt u alleen tijdens een bezoek aan het huis of – en dat is pas echt vervelend - pas nadat u het huis gekocht hebt. De enige manier om dit soort malheur te voorkomen is door ter plekke te heel nuchter en methodisch onderzoek te doen of te laten doen.

Dóórvragen en vérder graven
Hoe belangrijk een bezoek aan een huis ook is, het blijft een momentopname. Wat op het oog een rustige omgeving is kan in werkelijkheid tegenvallen. Natuurlijk gaan we uit van de goede trouw van mensen. Maar ligt het voor de hand dat de verkoper eerlijk zal vertellen over de disco die iedere zaterdag in de schuur van de buren wordt georganiseerd? Over de jagers die het land als hun eigendom beschouwen? Over de jongelui die ieder weekeinde met motoren oefenen op hun zelfgemaakte crossbaantje in het nabijgelegen bos? Over eventuele bestemmingsplannen die op langere termijn uw woonplezier kunnen bederven? Er zijn talloze voorbeelden te geven en als u niet de juiste vragen stelt, loopt u grote risico’s.

Wat kunt u zélf doen om vervelende verrasingen te voorkomen?
Neem de tijd. Ga minstens een midweek in de regio op bezoek en geef uw ogen en oren goed de kost. Stel
gerichte vragen aan de eigenaar, de gemeente en de buren. Bedenk daarbij dat een eigenaar niet vrijwillig informatie zal geven die de kans op verkoop schaadt. Maak van te voren een uitgebreide vragenlijst laat de antwoorden en bevindingen schriftelijk bevestigen, voor het geval de eigenaar iets “vergeet, of verkeerd heeft begrepen, of nooit gezegd heeft”. Praat ook met de buren en knoop een gesprek aan in de dorpskroeg om te horen of er verborgen problemen zijn zoals verkeer, lawaai, stank, enz. Het gemeentehuis kan u vertellen wat de plaatselijke belastingen zijn (die kunnen geweldig variëren), of er bouwvergunningen zijn aangevraagd (varkensschuur bij de buurboer), of er bestemmingsplannen zijn en hoe deze facetten uw wooncomfort kunnen beďnvloeden. Ook kan het nuttig zijn gegevens te verzamelen over lokale infrastructuur en voorzieningen, zoals winkels, dokters, ziekenhuis.

Objectieve, kritische partner
Een huis kiezen en kopen is spannend. Emoties kunnen het besluit om wel of niet een bepaald huis te kiezen beďnvloeden. Dat is begrijpelijk maar niet verstandig. Een verkeerde keus heeft verregaande financiële en emotionele gevolgen. Daarom kan het erg nuttig zijn de hulp van een objectieve buitenstaander in te roepen, die u met beide benen op de grond houdt. Kies daarbij wel voor een partner die er geen belang bij heeft of u een huis koopt of niet. Zodra er sprake is van commissie op de transactie (zoals bij de vele Nederlandse bemiddelaars die zeggen dat hun diensten 'gratis' of 'inbegrepen' zijn maar die uiteindelijk werken voor de verkopende makelaar), is er geen sprake meer van onafhankelijkheid en objectiviteit van het advies. Sommigen nemen een goed Frans sprekende kennis of collega mee. Anderen een bevriende aannemer of bouwkundig onderlegd familielid. Daarnaast kunt u ook een onafhankelijk adviesbureau in de arm nemen, zoals
CPA of 30 ŕ Vendre.

Bouwkundig onderzoek
Als u veel geld voor een woning neer moet tellen, kan het de moeite waard zijn om een relatief gering bedrag te investeren in een aanvullend bouwtechnisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt de kwaliteit van het object onderzocht: de constructie, eventuele lekkages, de leidingen, de aanwezige voorzieningen zoals riolering, enz. De bouwkundig ingenieur geeft aan welke reparaties noodzakelijk zijn of aan te bevelen, enz. Laat
zo'n onderzoek in ieder geval uitvoeren voordat u iets tekent, omdat u deze informatie de basis vormt voor een weloverwogen beslissing. De uitkomst - zeker als dit onderzoek door een gecertifieeerde specialist is uitgevoerd - kunt u bovendien gebruiken om over een betere koopprijs te onderhandelen. Zo verdient een technisch onderzoek zichzelf terug. Kies ook hier in ieder geval voor een onafhankelijke adviseur. Dat wil zeggen iemand die u gewoon betaalt om ú bij te staan, en die verder geen belangen heeft bij de aankoop.

[naar boven]

Technische begeleiding
Nieuwbouwprojecten en renovaties/restauraties van enige omvang worden soms uitgevoerd door projectleiders. Helaas kan iedereen kan zich projectleider noemen. Soms ontbreekt het deze verantwoordelijken dan ook aan relevante kwalificaties en ervaring. Een projectleider kan een architect zijn. Architecten hebben natuurlijk wel de nodige expertise. Noch de projectleider, noch de architect/projectleider zijn echter onafhankelijk. Zij werken voor u als koper, maar hoe duurder een project, hoe meer zij verdienen. Vertrouw dus niet blind op dit soort adviseurs. Maak strakke afspraken, ook over wie aansprakelijk is bij vertragingen, en over de manier waarop men u op de hoogte houdt van de projectvoortgang. Spreek bijvoorbeeld een tweewekelijkse rapportage af, met beeldmateriaal dat laat zien welke vorderingen er gemaakt zijn. Dat is tegenwoordig met digitale camera's en internet geen ingewikkelde operatie meer.

Wanneer betalen?
Betaling voor verrichte bouw- of verbouwingswerkzaamheden vindt normaal gesproken plaats volgens overeengekomen schema’s. Betaal alleen als u het eens bent met de geleverde prestatie en vermeld bij vraagtekens duidelijk de eventuele condities waaronder u betaalt. Beschrijf bijvoorbeeld duidelijk als er iets niet in orde is en nog hersteld dient te worden, zodat er geen misverstanden over kunnen ontstaan. Dit geldt in versterkte mate voor de uiteindelijke oplevering van het project. Als u niet zeker bent van de condities of als u het ergens niet mee eens bent, zal de projectleider – die immers ook zijn uitvoerders te vriend moet houden – u allicht adviseren in ieder geval een deel te betalen. Maar meestal hebt u bij aanvang en halverwege al een deel betaalt. En als er niet meer genoeg over is, bent u uw machtsmiddel kwijt. De stelregel blijft dan ook: bij twijfel niets meer betalen. Betaalt u wel, dan bent u alle dwangmiddelen kwijt om herstel of aanpassingen af te dwingen.

Een zakelijke instelling
Natuurlijk is het geenszins onze bedoeling u angst aan te jagen of kopschuw te maken. Een zeer groot deel van de projectleiders is uitermate kundig en eerlijk, al bevinden ze zich soms in een lastig parket tussen opdrachtgever en uitvoerder. Het belangrijkste om voor ogen te houden is dat het niet belangrijk is of men u aardig vindt of een 'lastige Hollander'. U betaalt voor een bepaalde prestatie en mag dan ook minimaal die prestatie verwachten. Mocht u er niet uit komen of vragen hebben over de onderwerpen op deze pagina, dan kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende.

Auteur: Wouter Haaijman, Check Property Assist

[naar boven]

Ga naar Frankrijk TopList uw mening telt!!!

HOME

Zoeken Selecteren Onderhandelen Aankoop Geldzaken En dan... Vraag e

IMM
Franse huizen zonder makelaar

Een project van Gregor Hakkenberg

Een huis in Frankrijk  kopen en selecteren

English version: